Terug

Denktank Duurzame Sport

Afbeelding voor Denktank Duurzame Sport
SPORTIEF VERDUURZAMEN
Van sterk stijgende energieprijzen tot duurzame bedrijfsvoering. Minder plastic afval op de club terwijl sportbonden het gebruik van glaswerk langs de velden niet toestaan. Energiegebruik, Duurzaamheid en Afval zijn steeds belangrijker themas voor sportverenigingen.
Er zijn clubs die voorop lopen en die mogelijk ervaringen kunnen en willen delen met anderen. Het wiel hoeft niet telkens weer opnieuw uitgevonden te worden. Daarom is vanuit het Sportakkoord voorgesteld om samen met de gemeente Waddinxveen en een aantal vertegenwoordigers van de Waddinxveense sportclubs een Denktank op te zetten om de reeds bestaande ideeën (zogenaamde “best practices”) bij elkaar te brengen en mogelijk nieuwe ideeën te ontwikkelen. We beginnen op 9 maart met vertegenwoordigers van de gemeente, bedrijfsleven en 3 sportverenigengen.