Terug

Cadeautje voor de burgemeester

Afbeelding voor Cadeautje voor de burgemeester

Venray | Het is fairtradeweek. Venray is al negen jaar
een fairtradegemeente. Een mooie gelegenheid voor
de Venrayse fairtradewerkgroep om burgemeester
Kompier tijdens het begin van de fairtradeweek met
een fairtradecadeautje te verrassen.
De werkgroep feliciteerde haar met het feit dat zij haar
hele werkperiode in Venray burgemeester is van een
fairtradegemeente. Dit is haar in haar vorige gemeenten
niet gelukt. Piet Kroft, lid van de werkgroep fairtrade
Venray, gaf aan dat in 2011 de fairtradewerkgroep van
start is gegaan in samenwerking met de toenmalige
burgemeester Hans Gilissen. Drie jaar later ontving Venray
de titel. In Venray is het opvallend dat zoveel
horecagelegenheden fairtradeko!e en -thee schenken.
Een hoger percentage dan in de meeste andere
gemeenten.
Kompier wees op het belang van eerlijke handel, juist nu er
zoveel beweging is wereldwijd. Zij ziet eerlijke handel ook
als een middel om het aantal vluchtelingen te beperken.

als een middel om het aantal vluchtelingen te beperken.
Geef mensen in ontwikkelingslanden zelf de mogelijkheid
tot eerlijk werk en een eerlijk inkomen. Kompier sprak haar
waardering uit voor het werk van de werkgroep en wenste
ze veel succes. De gemeente blijft het goede voorbeeld
geven en hoopt dat steeds meer inwoners van Venray dat
voorbeeld volgen.