Terug

Week van de Fairtrade in Ridderkerk

Van 7 tot en met 15 mei is de fairtradeweek. Tijdens deze week vragen we aandacht voor de boeren en werknemers die ons voedsel verbouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Afbeelding voor Week van de Fairtrade in Ridderkerk

Hard werken voor een onredelijk laag loon

Momenteel is het zo, dat de werkomstandigheden van de boeren leiden tot een hard bestaan. Dit wordt versterkt, omdat ze té weinig geld krijgen voor hun producten. Fair trade staat voor eerlijke handel, werken voor een eerlijk inkomen. Het is een duurzame vorm van handel, omdat de lokale bevolking door de eerlijke lonen een echte kans krijgt op een beter leven. Met de extra inkomsten worden scholen gebouwd, waterputten geslagen en geïnvesteerd in sanitaire- en medische voorzieningen.

Fair trade is goed voor het milieu

Volgens boeren is klimaatverandering een van de grootste bedreigingen. Miljoenen boeren over de hele wereld die afhankelijk zijn van de landbouw voor hun levensonderhoud krijgen het meest te verduren. Ironisch genoeg dragen zij het minst bij aan het probleem. Fairtradeproducten zijn duurzaam, dit betekent dat op een verantwoorde manier wordt omgegaan met het milieu. Hieronder geven we een paar voorbeelden:

  • Fairtrade Nederland verbiedt het gebruik van bepaalde pesticiden die schadelijk zijn voor het milieu en moedigt boeren aan hun gebruik van pesticiden te verminderen.
  • Sommige fairtradecoöperaties geven hun premie uit aan het herbebossen van bepaalde gebieden. Hierdoor ontstaat er geen bodemerosie.
  • Andere coöperaties geven hun premie uit aan het beschermen van bedreigde schildpadeieren. Het geld wordt ingestoken in patrouilles langs het strand tijdens het broedseizoen.

Fair trade in Ridderkerk

Samen maken we daarmee de wereld eerlijk(er), zo maken wij zichtbaar dat we met elkaar zijn verbonden. Fairtradeproducten maken het verschil tussen overleven en zelfredzaamheid. Ridderkerk is sinds 2016 met trots een fairtradegemeente. Inwoners, winkeliers, horeca, bedrijven en de gemeente laten hiermee zien fair trade belangrijk te vinden en besteden er actief aandacht aan.

Zo is de koffie en thee die in ons gemeentehuis wordt geschonken, 100% fair trade.

Wat kun jij doen?

Wat kun je nog meer doen, let op het fairtradelogo als je boodschappen doet. Bezoek bijvoorbeeld eens een wereldwinkel, deze producten zijn 100% fairtrade. Met elke aankoop krijgt een kleine regionale producent in Azië, Afrika en Zuid-Amerika de kans op een beter leven.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de organisatie Fairtrade Nederland? Bezoek dan hun website.