Terug

Ridderkerk ook in 2022-2023 Fairtrade gemeente

Afbeelding voor Ridderkerk ook in 2022-2023 Fairtrade gemeente

Utrecht, december 2021

Beste kernteamleden van Fairtrade Gemeente Ridderkerk,

Gemeente Ridderkerk is sinds 2016 Fairtrade Gemeente. Het kernteam van Ridderkerk bestaat al ruim 5 jaar uit een brede vertegenwoordiging vanuit de overheid, de politiek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en consumenten. Met een wisseling van 3 leden in 2021 blijft het team stabiel. Dat geeft slagkracht. Dat is te zien aan de in 2021 ondernomen activiteiten. Ook in 2021 weten jullie, ondanks de beperkingen veroorzaakt door coronamaatregelen, op diverse manieren consumenten en ondernemers te bereiken.

De gemeente ondersteunt het kernteam met budget en ambtelijke ondersteuning. Maar geeft ook duidelijk zelf het goede voorbeeld. Zo wordt, waar mogelijk in de gemeentelijke media, Fairtrade onder de aandacht gebracht.

Het aantal deelnemers uit alle sectoren is nog steeds ruim voldoende. Ondanks terugloop in de horeca, voldoet het aantal deelnemers ook daar nog steeds ruimschoots. Hetzelfde kan geconstateerd worden in het aantal deelnemers uit bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Qua aantallen deelnemers zit het dus wel goed. We complimenteren jullie met het creëren en behouden van een grote betrokkenheid bij de campagne.

Jullie geven aan, als uitdaging voor de komende tijd, een verdiepingsslag te willen maken, door restaurants, scholen en kerken te stimuleren tot het behalen van een eigen Fairtrade titel.
Met 11 deelnemende geloofsgemeenschappen lijkt dit een kansrijke uitdaging. Met een ruime hoeveelheid scholen (zowel basis als middelbare onderwijs), met zowel in Ridderkerk als Barendrecht vestigingen, liggen daar ook mogelijkheden. Dat past in jullie ambities om buurgemeenten te stimuleren ook Fairtrade gemeente te worden.

Opmerkingen en suggesties Het kernteam heeft ambities. Of alles uitgevoerd kan worden zal deels afhangen van de verdere ontwikkelingen inzake Covid-19. Aan jullie als kernteam zal het niet liggen, want jullie beschikken over daadkracht, creativiteit en veerkracht. We hebben er vertrouwen in dat er de nodige activiteiten ondernomen worden en zien jullie berichtgeving hierover in de media dan ook vol verwachting tegemoet.

Conclusie
Ridderkerk verdient een titelverlenging van 2 jaar. Wij wensen jullie veel succes met het uitvoeren van de plannen voor de periode 2022-2023 en kijken uit naar de behaalde resultaten.

Faire groet,

Bestuur en landelijk campagnebureau Fairtrade Gemeente minder weergeven