Terug

Fairtrade gemeente

Afbeelding voor Fairtrade gemeente

Als Fairtrade gemeente streven we naar een rechtvaardigere wereldhandel, waar producenten in ontwikkelingslanden eerlijk worden beloond voor hun werk en producten. Door het ondersteunen van Fairtrade-producten en het promoten van eerlijke handelspraktijken, dragen we bij aan het verbeteren van de levensomstandigheden van boeren en arbeiders in landen over de hele wereld.

Als gemeente moedigen we lokale bedrijven, winkels en restaurants aan om Fairtrade-producten in hun assortiment op te nemen. We organiseren bewustwordingscampagnes om onze inwoners te informeren over de voordelen van eerlijke handel en hoe ze een positieve impact kunnen hebben door te kiezen voor Fairtrade-producten. Samen met onze inwoners streven we ernaar om onze gemeente een krachtige motor te maken voor verandering in de wereldwijde handelspraktijken. Onze gemeente heeft een enthousiaste werkgroep Fairtrade, bestaande uit betrokken vrijwilligers, die zich hier onvermoeibaar voor inzetten.

De Werkgroep Fairtrade in Ooststellingwerf is een enthousiaste groep mensen die zich inzet voor eerlijke handel en duurzaamheid in onze gemeente. Met een gedeelde passie voor eerlijke behandeling van producenten in ontwikkelingslanden en het streven naar een rechtvaardige wereldhandel, werkt de werkgroep aan het bevorderen van het gebruik van Fairtrade-producten en -praktijken. Bent u ook geïnteresseerd om in de werkgroep een bijdrage te leveren aan eerlijke handel in de gemeente? Neem dan contact met ons op via 14 0516 of gemeente@ooststellingwerf.nl.

 

 

Ooststellingwerf is sinds 2020 ook een Global Goals gemeente, wat betekent dat we ons inzetten voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s). Door eerlijke lonen, duurzame landbouwpraktijken en rechtvaardige handel te stimuleren, draagt Fairtrade bij aan de verwezenlijking van verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het is een tastbaar voorbeeld van hoe lokale actie de wereldwijde agenda voor een betere toekomst ondersteunt.