Terug

Oprichting van Stichting (H)eerlijk Heerenveen

Afbeelding voor Oprichting van Stichting (H)eerlijk Heerenveen

Op 27 november 2020 is de Stichting (H)eerlijk Heerenveen opgericht.

Actieve bestuursleden van de stichting zijn Henk Damhof van het Knooppunt in Heerenveen en Shame Keesman van By Kees in Heerenveen. Voor de derde bestuursfunctie, op dit moment ingevuld door Sport Fryslan, wordt een nieuw besturslid gezocht. De oprichting van de Stichting is onderdeel van de Ontwikkellijn “Basis borgen” uit het verdiepingsplan 2020-2025.
Doel van de oprichting van de Stichting is de organisatie van (H)eerlijk Heerenveen – tot dusver enkel de werkgroep – te versterken en te verbreden.

 

Op deze manier zijn mensen met diverse achtergronden meer betrokken, waaronder uit de horeca, het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente. De continuiteit van de organisatie wordt geborgd  door het
professionaliseren van de organisatiestructuur en -vorm.

 

De notariële werkzaamheden zijn kosteloos uitgevoerd door notaris B. Tjaarda van notariskantoor Savenije in Heerenveen.

In een Meet&Match bijeenkomst van vrijwilligersorganisatie Hart voor Heerenveen had de werkgroep (H)eerlijk Heerenveen een verzoek om ondersteuning ingediend. Het notariskantoor heeft hier enthousiast gevolg aan gegeven.