Gemeente Heerenveen

Eerlijk ondernemen en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Streven naar een wereld waarin iedereen een eerlijke kans krijgt op ontwikkeling. Zodat zoveel mogelijk mensen een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Als gemeente vinden we dat belangrijk. Dat gaat helaas niet vanzelf. Dankzij Fairtrade – eerlijke handel ver weg – krijgen boeren, arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten. Daarmee kunnen ze hun eigen levensomstandigheden verbeteren en bouwen aan een toekomst voor bedrijf, familie en omgeving. Dat geldt natuurlijk ook voor eerlijke handel dichtbij.

 

In Heerenveen pakken we dat samen op. Er is een Stichting actief die zich inzet voor dit doel en de Fairtrade gedachte verder wil uitbreiden. Zij wordt daarbij geholpen door de werkgroep (H)eerlijk Heerenveen, die bestaat uit een team van enthousiaste vrijwilligers, ondersteund door de gemeente Heerenveen.

 

Kom jij onze werkgroep of de Stichting versterken? Of ben jij een Fairtrade of duurzame ondernemer? Neem vooral contact met ons op, alleen samen maken we het verschil! Voor meer informatie mail ons op heerlijkheerenveen@gmail.com.

 

Contactadres gemeente:

Crackstraat 2
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen
tel. 140513

FTG
2023
FTG
2022
FTG
2021
FTG
2020
FTG
2019
FTG
2018
FTG
2017
FTG
2016
Afbeelding voor Heerenveen
Afbeelding voor Heerenveen
Over Gemeente Heerenveen

(H)eerlijk Heerenveen

Werkgroep (H)eerlijk Heerenveen en de gemeente Heerenveen werken sinds 2014 samen aan een ambitie: bijdragen aan een betere wereld door Fairtrade onder de aandacht te brengen bij scholen, bedrijven, winkels, instellingen, organisaties en inwoners. Zodat meer fairtrade producten gebruikt en verkocht worden. Door mensen bewust te maken van het belang van eerlijke handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wat alleen kan als er aandacht is voor mens, arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen, zorg voor de natuur en de omgeving.

In oktober 2016 is Heerenveen Fairtrade gemeente geworden. Daar zijn we trots op. Op dat moment hadden namelijk ruim 50 Heerenveense bedrijven en organisaties het Fairtrade  certificaat ontvangen. Want Fairtrade gemeente word je alleen door je er samen voor in te zetten, dus met scholen, bedrijven, supermarkten, horeca en noem maar op. Samen stimuleren we de vraag naar duurzaam geproduceerde producten en dragen we bij aan de bewustwording over eerlijke handel. En daarmee voeren we in Heerenveen een succesvolle Fairtrade Gemeente Campagne.

 

Missie van (H)eerlijk Heerenveen

(H)eerlijk Heerenveen is onderdeel van een wereldwijde beweging, waarin eerlijke handel een belangrijke rol speelt. Wij zetten ons in voor een wereld waarin producenten en gebruikers kunnen genieten van veilige en duurzame middelen (van bestaan) en waardige levensomstandigheden. Een wereld waarin producenten hun potentieel benutten en beslissen over hun toekomst. Wij zetten ons in voor eerlijke handel zowel ver weg als dichtbij en een evenwichtig economisch en ecologisch systeem.

 

Visie

Een wereld waarin eerlijke handel (w.o. Fairtrade) de norm is met geïnformeerde consumenten en de wens van het bedrijfsleven om aan de verwachtingen van hun klanten te voldoen. Beide leveren zij cruciale steun voor een breed gedragen campagne om de internationale handelsregels te hervormen en een eerlijker economisch systeem te bewerkstelligen. De werkgroep blijft zich de komende vijf jaar inzetten op verbreding van eerlijke handel ver weg (Fairtrade) en eerlijke handel dichtbij (streekgebonden, biologisch en MVO). Daarnaast wil de werkgroep inzetten op de vier O’s (onderwijs, ondernemers, omgeving en overheid) en op sport en jeugd.

 

Algemene informatie over de gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen heeft ruim 50.000 inwoners. Naast de hoofdplaats Heerenveen omvat de gemeente nog 20 kernen.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn kernwaarden in onze gemeente. Deze kernwaarden waren al ingebed in ons Sociaal Economisch Beleidsplan 2011, onze Notitie Vrijetijdseconomie 2015 en ons Duurzaamheidsprogramma 2015 en ons Inkoopbeleid. Recent zijn in het Collegeprogramma de SDG’s als leidend opgenomen. Ook zijn in 2019 duurzaamheid, Fairtrade, eerlijke handel en impact gedreven ondernemerschap opgenomen in het geactualiseerde Duurzaamheidsprogramma en het Economisch Beleid en vastgesteld door de gemeenteraad.

Het Fairtrade predicaat was een logische stap volgend op het predicaat “millenniumgemeente”. Er wordt hard gewerkt, samen met diverse maatschappelijke organisaties en ondernemersorganisaties, aan het verder uitbouwen van het thema Fairtrade gemeente. Daarnaast wordt verkend wat Heerenveen concreet kan betekenen voor het bereiken van de Sustainable Development Goals.

Fairtrade sluit goed aan bij onze ambitie van kwaliteit en duurzaamheid, streekproducten en het niet in de laatste plaats bij onze positieve en sportieve uitstraling: Fairplay past perfect bij Fairtrade.

 

Gemeente Heerenveen is..

Actief
Icon
Je hebt een actief kernteam van vrijwilligers
Geliefd
Icon
Je hebt steun van het gemeente bestuur
Productief
Icon
Je verkoopt fairtrade producten in winkel en horeca
Inspirerend
Icon
Je inspireert lokale bedrijven over te stappen
Zichtbaar
Icon
Je zorgt voor lokale fairtrade evenementen
Ijverig
Icon
Je vraagt aandacht voor Fairtrade en de Global Goals
Socials
Aanmelden voor het kernteam
Volg het kernteam in Heerenveen
Afbeelding voor
Afbeelding voor