Terug

Cittaslow- en Fairtradesupporters zoeken verbinding in naoberschap

In de gemeente Heerde gaan de Fairtrade- en Cittaslow-supporters samenwerken aan wereldwijd naoberschap. De supporters van beide keurmerken kwamen onlangs samen in een geslaagde bijeenkomst om inspiratie op te doen en te bespreken hoe ze inhoud kunnen geven aan dit idee.
Afbeelding voor Cittaslow- en Fairtradesupporters zoeken verbinding in naoberschap

Heerde is sinds 2012 een Cittaslow-gemeente, het internationale keurmerk voor gemeenten met aandacht voor milieu, streekproducten en cultuurhistorie. Sinds vorig jaar heeft de gemeente ook het keurmerk Fairtrade, dat zich richt op eerlijke handel. Beide keurmerken kenmerken zich door aandacht voor leef- en werkomstandigheden, aandacht voor milieu en aandacht voor de lokale gemeenschappen. Dit wordt samengevat in ‘lokaal en wereldwijd naoberschap’.

Diverse verenigingen, organisaties en bedrijven zijn Cittaslow- en/of Fairtrade-supporter. Een werkgroep ondersteunt en stimuleert hen om de betekenis van beide keurmerken uit te dragen in de samenleving.

In een gezamenlijk bijeenkomst van de supporters werd inspiratie opgedaan aan de hand van het verhaal van Nadine van Bussel van modezaak Dick.and.co. In een boeiend verhaal werd uiteengezet hoe deze kledingwinkel zich niet richt op puur winst maken, maar zich ook inzet voor maatschappelijke en duurzame doelen en hoe ze door samenwerking met anderen een win-win situatie creëren.

Daarna gingen de deelnemers in 2 groepen uiteen om in levendige discussies te bespreken hoe men vorm en inhoud kan geven aan de gezamenlijke keurmerken. Hierbij werd bijvoorbeeld gedacht aan het uitdragen van deze idealen door aan te sluiten bij bestaande evenementen en Heerde Energiek, of te publiceren in de lokale krant Schaapskooi. Ook kan er bijvoorbeeld worden samengewerkt met bedrijven of B&B’s, en kan bekeken worden of een ‘naoberschap-coach’ een mogelijkheid is. De vele ideeën worden uitgewerkt door de werkgroep. In een volgende bijeenkomst wordt concreet ingegaan op de aangedragen ideeën.

Meer informatie over de beide keurmerken is te vinden via www.heerde.nl/naoberschap.