Terug

Wereldwijs inkopen: een uitdaging

Nieuwsbericht augustus, gepubliceerd in Voorschotense Krant

Wanneer we producten kopen die worden geïmporteerd uit andere landen kan het zijn dat de productie onder slechte omstandigheden plaats vindt. Bijvoorbeeld doordat de arbeiders te weinig verdienen om rond te komen, of doordat de werkomstandigheden beroerd zijn. In feite gaat het om een schending van de mensenrechten daar. Een eerste verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de werkgevers en de overheden in die landen, maar als consumenten en inkopers hier kunnen we wel degelijk veel doen om het leven te verbeteren van de mensen die daar betrokken zijn bij de productie. Die verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt vanaf de productie tot en met de consumptie wordt ook wel ketenverantwoordelijkheid genoemd.

Gewone consumenten kunnen vaak gebruikmaken van keurmerken zoals het Fair Trade logo op verpakkingen. Voor inkopers die namens bedrijven of overheden grote bestellingen moeten doen kan verantwoord inkopen een lastige klus zijn. Maar juist voor inkopers wordt het steeds belangrijker om rekening te houden met de wenselijkheid om wereldwijs in te kopen. Er bestaan nu al duidelijke verplichtingen voor inkopers die namens de Rijksoverheid inkopen of aanbesteden. En voor de verschillende overheden is er een Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025. Maar ook voor het bedrijfsleven zijn op afzienbare termijn eisen te verwachten. In dialoog tussen de regering en de SER wordt bezien wat er wel of niet geregeld zou moeten worden, en of dat in nationale wetgeving moet gebeuren of dat we beter kunnen wachten op Europese regelgeving.

Inkopers die zich willen buigen over alle relevante afspraken en doelstellingen zoals die internationaal zijn vastgelegd, zijn wel even bezig en kunnen misschien door de bomen het bos niet meer zien. Maar er is gelukkig ook een handreiking beschikbaar die inkopers op weg helpt. In samenwerking tussen het bedrijfsleven, de vakbonden en keurmerken zoals Fair Trade is een brochure gemaakt over Inkopen met respect voor mensenrechten (arbeidsrechten). Hierin zijn “best practices”  te vinden, en een stappenplan voor maatschappelijk verantwoord inkopen uit risicolanden. Er worden voorbeelden gegeven over bedrijfskleding (katoen), warme dranken (zoals koffie), catering (bananen), papier, ICT, natuursteen, tropisch hout en palmolie. Wereldwijs inkopen is een uitdaging, en de brochure laat zien dat het ook haalbaar is. Brochure Wereldwijs Inkopen

Foto gemaakt door Maarten Schuth voor CNV Internationaal