Terug

Klimaatverandering en Fairtrade

Nieuwsbericht augustus 2023, gepubliceerd in de Voorschotense Krant

We hopen natuurlijk dat iedereen genoten heeft van deze zomer. Maar het zal niemand ontgaan zijn: alle berichten over hittegolven, droogte, bosbranden, stormen, zware regen- en hagelbuien, overstromingen en aardverschuivingen. En de daarmee gepaard gaande enorme schade voor mens en natuur. Er is geen twijfel: het klimaat verandert.

De veranderingen in het klimaat vormen een grote bedreiging voor het levensonderhoud van miljoenen kleinschalige boeren en werknemers in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor,  juist in de tropen en subtropen, daar waar veel van de Fairtrade producten vandaan komen. De opwarming van de aarde versterkt de verspreiding van ziekten onder gewassen en vruchtbaar land en oogsten gaan verloren.

De koffieplant bijvoorbeeld is extreem gevoelig voor temperatuurschommelingen en het veranderende klimaat is een serieuze bedreiging voor de koffieproducenten en de wereldwijde koffieproductie. Voor andere planten is droogte het grootste probleem. Neem de bananenplant, die bestaat voor maar liefst 80% uit water en heeft dus veel water nodig om te overleven en droogte periodes kunnen fataal zijn. Ook suikerriet is sterk afhankelijk van voldoende water.

Naast  goede werkomstandigheden en eerlijke beloning vormen duurzame productiemethoden een belangrijk thema binnen de Fairtrade certificering.  Fairtrade gecertificeerde boeren zijn verplicht om te werken aan verbeteringen op het gebied van watergebruik, biodiversiteit, energiegebruik en pesticiden gebruik.

Klimaatverandering heeft enorme invloed op beplanting in de tropen en subtropen. Foto: Fairtrade Nederland

Sinds enige tijd ontwikkelt Fairtrade met betrekking tot klimaatverandering specifieke initiatieven. Kleine boeren krijgen trainingen over klimaatverandering en hoe daarmee om te gaan. En er worden onderzoeken gedaan naar de regionale gevolgen van klimaatverandering voor de voedselproductie en het ontwikkelen van klimaatbestendige gewassen. Door de boeren hierbij te betrekken kunnen ze met hun expertise en ervaring een belangrijke rol gaan spelen.

Met deze Fairtrade projecten worden boeren in staat gesteld zich aan te passen aan klimaatverandering en tegelijkertijd hun bijdrage te leveren aan het zoeken naar oplossingen van het klimaatprobleem.

Dus reden te meer om Fairtrade producten te kopen, doet u ook mee?

Werkgroep Fairtrade Gemeente Voorschoten