Terug

Hernieuwing titel Fairtrade Gemeente

Nieuwsbericht mei 2021, eerder gepubliceerd in de Voorschotense Krant

Eind 2019 werd Voorschoten de negentigste gemeente in nederland met de titel Fairtrade Gemeente. De borden bij de ingangen van de geven er inmiddels blijk van. Binnenkort moet de titel hernieuwd worden. De werkgroep Fairtrade Voorschoten doet een oproep.

De internationale Fairtrade Gemeente campagne startte in 2001 in Engeland. Bij dit initiatief zijn op dit moment ruim 2000 gemeenten uit meer dan 30 landen aangesloten. Om de titel te mogen dragen moet de gemeente een op duurzaamheid gericht inkoopbeleid hebben en samen met een aantal winkels, bedrijven en maatschappelijke organisaties laten zien dat zij zorgen voor eerlijke en duurzame productie, handel en consumptie. De doelstellingen hebben in de loop de jaren niets van hun betekenis verloren, integendeel. De Fairtrade week begin mei, waar naast supermarkten een achttal restaurants in Voorschoten aan deelnamen, was een voorbeeld van een actie waarin fairtrade en duurzaamheid extra aandacht krijgen om wereldhandel op een positieve manier te veranderen.

Maar om de titel te mogen houden moet er met een zekere regelmaat opnieuw worden aangetoond dat de gemeente nog steeds aan een aantal concrete criteria voldoet. De werkgroep Fairtrade Gemeente Voorschoten, een kleine groep vrijwilligers uit verschillende sectoren van de samenleving, zal daarmee binnenkort aan de slag gaan om voor 1 juli een rapport in te dienen bij het landelijke Fairtrade Gemeenten secretariaat. Een commissie van externe deskundigen zal vervolgens het rapport beoordelen.

In de loop van de komende weken zullen leden van de werkgroep de winkels, bedrijven en organisaties bezoeken die tot nu toe aan de campagne hebben deelgenomen om van hen te horen of zij ook in de komende tijd willen blijven meedoen met het gebruik of de verkoop van Fairtrade producten en/of andere duurzame initiatieven.

Daarnaast hopen we dat nog meer bedrijven van verschillende branches, waaronder horeca en kledingzaken, en maatschappelijke organisaties zoals scholen. zich willen aansluiten bij de campagne. Bovendien zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die zich bij de werkgroep willen aansluiten. Heeft u vragen of wilt u zich aansluiten bij de campagne met uw bedrijf of organisatie, of wilt u lid worden van de werkgroep, neem dan contact met ons op via een e-mail aan werkgroep fairtrade Voorschoten.