Terug

Eensgezind de verkiezingen in?

Afbeelding voor Eensgezind de verkiezingen in?
(een open brief aan de politieke partijen in Voorschoten)

Met de verkiezingen in zicht zijn politieke partijen bezig te zich te profileren. Dat is mooi voor de burgers, want dat helpt hen om een keuze te maken in het stemhokje. Maar soms is er zo’n onderwerp waarover de Voorschotense politiek eensgezind is, en een mooi voorbeeld daarvan is het belang van fair trade, oftewel wereldwijde eerlijke handel. In de vergadering van 10 november 2016 heeft de Gemeenteraad unaniem het belang van fair trade onderstreept, en aan het College gevraagd om stimulerende initiatieven te nemen op dat gebied. Er is toen, met steun van het College, een werkgroep gevormd van betrokken burgers die in kaart heeft gebracht wat er allemaal gebeurt op dat gebied in Voorschoten en die ook voorlichting geeft over het belang van fair trade. En er gebeurt inderdaad heel veel in ons dorp, bijvoorbeeld bij winkels, organisaties, de horeca en bij de gemeentelijke diensten.

Fair trade is niet het enige dat kan helpen om de wereld iets leefbaarder te maken. Maar het is wel iets waaraan iedereen een bijdrage kan leveren. Als individu door te letten op een fair trade logo bij aankopen, of als organisatie of bedrijf door systematisch de wereldwijde gevolgen te toetsen bij bedrijfsmatige inkoop.

De Voorschotense politiek kan trots zijn op het gezamenlijke initiatief dat indertijd is genomen. Als gevolg daarvan mag Voorschoten zich sinds twee jaar een “Fairtrade Gemeente” noemen. Bordjes bij de invalswegen van het dorp maken daar melding van. En deze ere-titel is zo juist verlengd voor twee jaar. Sprekend namens iedereen die fair trade een warm hart toedraagt, spreken we de wens uit dat de politieke partijen in Voorschoten ook in de komende Raadsperiode het belang van fair trade blijven onderstrepen en ondersteunen.

De Werkgroep Fairtrade Gemeente Voorschoten; Fer von der Assen, Susanne Engelhardt, Anita van Hoeve, Joop Bos, Jaap Swager.