Gemeente Dronten

Fairtrade en duurzaam

Fairtrade en duurzaamheid gaan hand in hand. Als persoon, bedrijf, school, kerk of andere maatschappelijke organisatie kun je steentje bijdrage. Meld je aan via deze website!

FTG
2023
FTG
2022
FTG
2021
FTG
2020
FTG
2019
FTG
2018
FTG
2017
FTG
2016
FTG
2015
FTG
2014
FTG
2013
FTG
2012
FTG
2011
Afbeelding voor Dronten
Afbeelding voor Dronten
Over Gemeente Dronten

In 2009 is de gemeente Dronten een millennium-gemeente geworden. In 2011 kreeg zij de titel Fairtrade gemeente. Een lokale werkgroep heeft zich hier sinds 2009 voor ingezet en zet zich nog steeds in om Fairtrade gemeente te blijven. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse (maatschappelijke) organisaties, bedrijven/ondernemers, winkeliers, consumenten en gemeente. Om een Fairtrade Gemeente te mogen zijn heeft de Gemeente Dronten zich aan een zestal criteria verbonden: het instellen van de lokale werkgroep, het inkopen van producten en in beleid vertalen van Fairtrade, het bevorderen van verkoop van Fairtrade producten, en bevorderen van kennis over Fairtrade op bijvoorbeeld scholen, het organiseren van evenementen en publiciteit voor Fairtrade en als laatste het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Bij de Sustainable Development Goals (afgekort Global Goals) staat Fairtrade centraal (meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu, en er is meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp).
Sindsdien zijn er op het gebied van duurzaamheid en Fairtrade veel initiatieven ontplooid binnen de gemeente Dronten. Duurzaamheid, MVO en Fairtrade komen steeds meer onder de aandacht en de urgentie om duurzaam te leven wordt ook steeds meer erkend in de samenleving. Het college heeft in het coalitieakkoord ook nogmaals aangegeven zich extra te willen inzetten op het gebied van duurzaamheid, MVO en Fairtrade. De werkgroep Fairtrade en gemeente zijn er trots op dat ze al sinds 2011 de titel Fairtrade gemeente zijn en dragen dit graag uit.

Gemeente Dronten is..

Actief
Icon
Je hebt een actief kernteam van vrijwilligers
Geliefd
Icon
Je hebt steun van het gemeente bestuur
Productief
Icon
Je verkoopt fairtrade producten in winkel en horeca
Inspirerend
Icon
Je inspireert lokale bedrijven over te stappen
Zichtbaar
Icon
Je zorgt voor lokale fairtrade evenementen
Ijverig
Icon
Je start duurzame activiteiten en campagnes
Socials
Aanmelden voor het kernteam
Volg het kernteam in Dronten

Dronten Fairtrade

Afbeelding voor Dronten Fairtrade
Afbeelding voor Dronten Fairtrade
Afbeelding voor Dronten Fairtrade
Afbeelding voor Dronten Fairtrade
Afbeelding voor Dronten Fairtrade
Afbeelding voor Dronten Fairtrade
Afbeelding voor Dronten Fairtrade
Afbeelding voor Dronten Fairtrade