.

Gemeente over de streep

De lokale overheid kan op verschillende manieren een rol spelen in de Fairtrade Gemeente campagne. Dat de gemeente een rol moet spelen in de campagne staat buiten kijf. Als is het alleen maar om aan criterium 2 van de campagne te kunnen voldoen. Het is dus essentieel dat de lokale overheid deelneemt in de campagne. Maar, hoe krijg je de gemeente over de streep om deel te nemen aan de campagne? Simpelweg door te laten zien dat de Fairtrade Gemeente campagne kan helpen bij het realiseren van bestaande beleidsdoelstellingen en door te laten zien wat de deelname de gemeente kan opleveren.

De lijst met verantwoordelijkheden voor gemeenten wordt steeds langer. Daarom zit niet iedere gemeente te wachten op een nieuw of extra initiatief, zoals Fairtrade Gemeente. Daarom is het extra belangrijk om te laten zien dat de campagne aansluit bij thema’s die de gemeente zelf al heeft benoemd als prioriteiten. Als je laat zien hoe de campagne bijdraagt aan het behalen van hun eigen doelstellingen, dan wordt het makkelijker om mensen enthousiast te maken voor de campagne. Andere gemeenten koppelden Fairtrade Gemeente bijvoorbeeld aan doelstellingen om Duurzame Stad te zijn, om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren of om Millennium Gemeente te zijn.

Nb: Een koppeling maken met bestaande beleidsthema´s heeft een extra voordeel. De inzet van ambtenaren, geld en andere middelen zijn vaak al toebedeeld aan beleidsthema’s. Als Fairtrade Gemeente onderdeel wordt van een beleidsthema wordt het soms makkelijker om deze middelen ook aan te wenden voor de campagne.

Om de lokale overheid over de streep te trekken om deel te nemen in de campagne, is het belangrijk dat je kunt laten zien wat deelname hen oplevert. Belangrijke punten daarbij zijn:

  • Citymarketing: gemeenten zoeken vaak naar manieren om zichzelf op de kaart te zetten. Fairtrade Gemeente campagne kan hen daarbij helpen.
  • Burgerparticipatie: de campagne is een middel dat inwoners, organisaties, bedrijven en de lokale overheid samen laat werken aan één concreet doel. Het betrekt al deze actoren bij het werk van de lokale overheid.
  • Duurzaam Inkopen: alle gemeenten moeten duurzaam inkopen. Veel gemeenten vinden het lastig om aan de eisen van duurzaam inkopen te kunnen voldoen. Fairtrade is een heldere keuze waarmee een gemeente (voor een aantal productgroepen) concrete invulling kan geven aan het duurzaam inkoopbeleid.
  • Millenniumdoelen: door Fairtrade Gemeente te worden draagt een gemeente automatisch een steentje bij aan de Millenniumdoelen en het zijn van een Millennium Gemeente.

Tenslotte gaat het niet alleen over de juiste argumenten om je lokale overheid te overtuigen, maar ook om wie argumenten over het voetlicht brengt. Probeer daarom een enthousiaste ambassadeur voor fairtrade te vinden in jullie gemeente. Dat kan een ambtenaar, een wethouder, een raadslid of de burgemeester zijn. Ondersteun hem of haar bij het overtuigen van collega’s en andere spelers binnen de lokale overheid. Succes met het over de streep trekken van jullie gemeente!

.