.

Gemeente in de hoofdrol

In de Fairtrade Gemeente campagne spelen gemeenten een belangrijke rol. De moeite waard om gemeenten eens beter onder de loep te nemen. Daarbij valt meteen op dat het een roerige tijd voor gemeenten is. Het aantal gemeenten neemt af, de verantwoordelijkheden nemen toe en het moet allemaal voor steeds minder geld. Daardoor verandert de rol van gemeenten. Het idee dat de overheid als enige verantwoordelijk is voor en moet werken aan maatschappelijke problemen is achterhaald.

Nieuwe rol overheid

Alle ontwikkelingen zorgen ervoor dat lokale overheden taken afstoten en steeds meer wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving. Zij werken daarom steeds meer samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zo zorgen ze op gezamenlijke kracht voor een betere toekomst. En voor een faire toekomst. De Fairtrade Gemeente campagne past goed in dit plaatje. Fairtrade Gemeente is een titel voor de hele gemeente. Inwoners, bedrijven organisaties en de lokale overheid kunnen deze titel alleen samen verdienen. Dat past goed bij de nieuwe werkwijze van die overheid.

Wisselende rol

Het is dus niet meer vanzelfsprekend dat de lokale overheid het voortouw neemt in de Fairtrade Gemeente campagne. Welke rol de lokale overheid wel heeft, dat verschilt. Het varieert van drijvende kracht tot passieve deelnemer. Van financier en ambassadeur tot actief werkgroeplid. Al deze rollen dragen bij aan meer eerlijke handel. Waardeer de lokale overheid daarom altijd voor de rol die zij spelen, en heb begrip voor eventuele beperkingen en beperkte bijdragen.

Eigen behoefte

Maar, wees zelf wel proactief in het aangeven wat jullie nodig hebben. Is dat menskracht, dan is ambtelijke ondersteuning wellicht prettig. Hebben jullie praktische ondersteuning nodig, vraag de lokale overheid of zij communicatiemiddelen kunnen produceren of bijeenkomsten kunnen organiseren. Is het lastig om de juiste contacten te leggen? Stel dan voor dat de gemeente als autoriteit afzender is in communicatie naar inwoners, bedrijven of organisaties. Hebben jullie vooral behoefte aan meer zichtbaarheid? Probeer dan of ze de gemeentelijke communicatiekanalen willen inzetten voor jullie campagne.

Meerwaarde

Laat gedurende jullie campagne zien wat het in jullie gemeente oplevert. Boeken jullie mooie successen, dan is de kans groot dat meerdere mensen (ambtenaren, wethouders en/of de burgemeester) hun naam aan jullie campagne willen verbinden. Zeker als je daarbij laat zien dat inwoners, bedrijven en organisaties zelf al stappen hebben gezet om eerlijke handel te bevorderen. In veel gemeenten is de lokale overheid een stuk toeschietelijker als de campagne zijn kracht heeft bewezen. Want, wie wil er nu geen hoofdrol in een succesverhaal?

Wil je een Fairtrade Gemeente worden of blijven? Wacht dan dus niet tot de lokale overheid het voortouw gaat nemen. Neem zelf het initiatief en ga met jullie lokale overheid het gesprek aan over de rol die zij zelf willen spelen, en welke bijdrage vanuit de lokale overheid voor jullie het meeste oplevert. Dat verschilt namelijk per gemeente.

.