.

Producenten

Bijna 2 miljoen producenten, boeren en arbeiders werken in ontwikkelingslanden onder fairtrade condities. Daarvan zijn 1,25 miljoen mensen verbonden aan de Fairtrade Labelling Organisation, in Nederland bekend als het Max Havelaar keurmerk voor fairtrade. Fairtrade bereikt echter niet alleen hen, maar ook de families en buren in hun omgeving. Ruim 6 miljoen mensen profiteren van de neveneffecten van fairtrade.

De producenten waar fairtrade organisaties mee samenwerken werken vaak op kleine schaal en moeten de concurrentie aangaan met grote bedrijven en grootgrondbezitters. Fairtrade biedt hen toegang tot de wereldmarkt en een betere onderhandelingspositie. Dat is belangrijk om eisen te kunnen stellen op het gebied van de prijs van een product, het loon van arbeiders en de omstandigheden waarin zij moeten werken.

Wil jij je ook inzetten voor producenten in ontwikkelingslanden?

Doe ook mee

.