Fairtrade en duurzaamheid

In een duurzame wereld zijn (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht.

Zo raakt de aarde niet uitgeput.

Afbeelding voor Fairtrade en duurzaamheid
Afbeelding voor Fairtrade en duurzaamheid

Fairtrade en duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip. De definitie van duurzaamheid volgens de Verenigde Naties is: ‘Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar brengen’.

Duurzaamheid is breder dan milieu

Alhoewel volgens bovenstaande definities sociale aspecten integraal onderdeel uitmaken van duurzaamheid, wordt in de praktijk bij duurzaamheid door de meeste mensen vooral gedacht aan ecologische aspecten. Op dit moment krijgen bijvoorbeeld klimaatverandering en de plasticproblematiek veel aandacht als het om duurzaamheid gaat.

Als Fairtrade Gemeente Nederland maken wij ons vooral hard voor de sociale aspecten, en zetten we ons in voor betere inkomens en arbeids- en leefomstandigheden van boeren en producenten in ontwikkelingslanden.

Dat wil niet zeggen dat we milieuaspecten niet belangrijk vinden, integendeel. Milieuvriendelijke teelt en productieprocessen maken onderdeel uit van de Fairtrade principes. Omdat klimaatverandering boeren in ontwikkelingslanden hard treft, vinden we het belangrijk om hier opwarming van de aarde tegen te gaan en om boeren te ondersteunen en voor te bereiden op verbouw van producten in veranderende weersomstandigheden.

“Naast Fairtrade is duurzaamheid ook een onderwerp waar het ziekenhuis werkt van maakt. Zo zijn de dienbladen waarop de patiënten hun eten krijgen, composteerbaar én gemaakt van bagasse, een restproduct van de suikerindustrie.”

– Royan van Velse, manager inkoop bij Fairtrade Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem


Eerlijke handel moet op de agenda blijven

Wij ervaren momenteel dat er vooral aandacht gaat naar terugdringing van CO2 uitstoot, verminderen van plastic afval, lokale productie, etc. Als je bijvoorbeeld naar de kledingindustrie kijkt, zie je dat er vorderingen worden gemaakt met milieuvriendelijkere materialen, gerecyclede materialen, en het opzetten van recyclingsystemen. De arbeidsomstandigheden van al die duizenden vrouwen en meisjes in kledingfabrieken in ontwikkelingslanden lijken echter niet of nauwelijks te verbeteren.

De onderwerpen eerlijke handel en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden willen nog wel eens ondergesneeuwd raken door al het nieuws over en de activiteiten rondom de meer milieu gerelateerde zaken. Wij zien het als onze taak om nu juist op te komen voor de inkomens en leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden en hun belangen beter en blijvend op de agenda te zetten van burgers, bedrijven, organisaties en (lokale) overheden.