.

Duurzaam inkopen

De overheid is Nederlands grootste consument. Denk maar eens aan alle kopjes koffie die ambtenaren gezamenlijk drinken. Maar ook aan de vele bouwwerken die zij realiseren of de materialen (zoals computers en papier) die ze gebruiken op kantoor. In totaal geeft de overheid jaarlijks 60  miljard euro uit. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid. Door te streven naar een zo duurzaam mogelijk inkoopbeleid wil de overheid zorgen dat hun inkopen zo min mogelijk het milieu en sociale omstandigheden in andere landen schaden. Fairtrade past natuurlijk goed in dit beleid voor duurzaam inkopen.

Sociale criteria

De regels voor Duurzaam Inkopen zijn vastgelegd door de Europese Unie en de Nederlandse overheid. Binnen die regels zijn er specifieke sociale criteria. Die vestigen de aandacht op het voorkomen van kinderarbeid, het respecteren van de mensenrechten en het stimuleren van minimaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden. Voor een aantal producten, zoals koffie, thee, cacao en kleding zijn er bovendien aanvullende normen. Verschillende labels en keurmerken zorgen ervoor dat er voor deze producten nog specifiekere sociale normen kunnen worden nageleefd.

Fairtrade

De keuze voor fairtrade of eerlijke handel past goed binnen het beleid voor duurzaam inkopen. Sterker nog: de keuze voor eerlijke handelsprincipes worden letterlijk als optie benoemd. De keuze voor fairtrade is alleen niet vanzelfsprekend. Overheden die de koffieautomaten willen vullen met fairtrade koffie en die tijdens de lunch wil kunnen genieten van fairtrade broodbeleg zullen daar specifiek naar moeten verwijzen in hun aanbesteding.

Vragen om fairtrade

Hoe je eerlijke handelsnormen opneemt in een aanbesteding is niet vrijblijvend. Ook dat is vastgelegd in regels. Door uitspraken van het Europees Hof, aanscherping van de sociale normen door de Nederlandse overheid (2013) en beleidswijzigingen van de Europese Commissie (2014) wordt het wel steeds makkelijker om te kiezen voor fairtrade. Voorbeelden van andere aanbestedingen kunnen jullie wellicht helpen. Bekijk bijvoorbeeld de succesvolle aanbestedingen van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam.

Hulpmiddelen voor inkopers

Er zijn veel verschillende partijen die inkopers willen ondersteunen. Onderstaand een overzicht van een aantal handige hulpmiddelen:

  • website van Pianoo, het expertisecentrum op het gebied van aanbesteden
  • Factsheet normen met een overzicht van de sociale criteria
  • Uitspraak van rechtbank Alkmaar over een aanbesteding voor fairtrade koffie
  • Uitspraak Europese Hof over het aanbesteden van fairtrade koffie
  • Klik hier hoe je de boodschap naar de gemeente kunt overbrengen.

Extra: Flyer voor inkopers

We ontwikkelden een speciale flyer voor inkopers. Deze laat zien hoe zij fairtrade producten kunnen aanbesteden. Geef deze dus af aan de inkoper(s) van jouw gemeente. De flyer bevat ook links naar belangrijke hulpmiddelen. Print je de brief voor jullie inkopers? Vergeet dan niet om de bijlagen ook te printen. Of, geef de naam en de adresgegevens van jullie inkopers door aan info@fairtradegemeenten.nl en wij zorgen voor de verzending.

Dus: ondersteun jullie inkopers bij hun keuze voor fairtrade

Informeer jullie inkoper(s) op de juiste manier over fairtrade binnen het beleid voor duurzaam inkopen. Door alleen sociale normen op te nemen in de aanbesteding, is jullie gemeente niet gegarandeerd van fairtrade koffie, thee en andere producten. Het blijft dus zaak om (de inkopers van) jullie gemeente te attenderen op het feit dat ze een eventuele keuze voor eerlijk verhandelde koffie expliciet moeten maken in de aanbesteding.

.