Disclaimer

Aan de inhoud van deze website en op de informatie kunnen worden verborgen. We streven naar het verstrekken van juiste en volledige informatie. Er kan echter niet worden uitgesloten dat de informatie op enig moment niet volledig van achteraf gezien zijn aangegeven te zijn. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

De website fairtradegemeenten.nl bevat pagina’s die in beheer zijn van lokale werkgroepen. We wijzen onze werkgroepen op het van auteursrecht van anderen en vragen. Het landelijke Fairtrade Gemeente campagneteam sluit elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor de inhoud van de pagina’s die niet door onszelf wordt onderhouden. Fairtrade Gemeente sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit in enig opzicht verband houdt met de website.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van fairtradegemeenten.nl, welke geen eigendom zijn van fairtradegemeenten.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links worden geactiveerd, verlaat men de website fairtradegemeenten.nl. Hoewel fairtra selectiede gemeenten.nl uiterst belangrijk is voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van toekomstige producten van diensten die worden aangeboden.