.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. We streven naar het verstrekken van juiste en volledige informatie. Er kan echter niet worden uitgesloten dat de informatie op enig moment niet volledig of achteraf bezien onjuist blijkt te zijn geweest. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

De website fairtradegemeenten.nl bevat pagina’s die in beheer zijn van lokale werkgroepen. We wijzen onze werkgroepen op het bewaken van auteursrecht van anderen en vragen hen om dat te respecteren. Het landelijk Fairtrade Gemeente campagneteam sluit elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor de inhoud van de pagina’s die niet door onszelf wordt onderhouden. Fairtrade Gemeente sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van fairtradegemeenten.nl, welke geen eigendom zijn van fairtradegemeenten.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van fairtradegemeenten.nl. Hoewel fairtradegemeenten.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

.