Criterium 6 | SDG’s

Sustainable Development Goals (SDG's of Global Goals)

Het kernteam draagt bij aan het levend maken van de SDG’s en benoemt daarbij de impact van Fairtrade.

Afbeelding voor Criterium 6 | SDG’s
Afbeelding voor Criterium 6 | SDG’s

De lokale gemeenschap zet zich in voor Fairtrade en de Global Goals

Breng de Global Goals dichtbij

Het kernteam organiseert activiteiten welke bijdragen aan de Global Goals en Fairtrade

Het zijn van een Fairtrade Gemeente betekent dat jouw gemeente concreet bijdraagt aan de invulling van de Global Goals

De samenwerking met de gemeente, ondernemers, onderwijsinstellingen, jongeren, organisaties en inwoners is erg belangrijk

Foto van

Het kernteam draagt bij aan de SDG’s en benoemt daarbij de impact van Fairtrade.

Een einde aan armoede, gelijke rechten, eerlijke handel, geen discriminatie en klimaatverandering zijn een aantal van de 17 door de Verenigde Naties opgestelde duurzaamheidsdoelstellingen welke bijdragen bij aan een eerlijke wereld met respect voor mens, milieu en klimaat. Tot het jaar 2030 werkt de hele wereld aan het realiseren van de Sustainable Development ook wel de SDG’s of Global Goals genoemd. Onze Fairtrade Gemeente campagne biedt een prachtige kapstok voor alle activiteiten op het gebied van sociale, ecologische en economische duurzaamheid en laat de samenhang daartussen zien.

Tips voor het kernteam

Alle indicatoren en tips voor het behalen van criterium 6 staan beschreven in de handleiding; een praktische wegwijzer en naslagwerk! 

Het is belangrijk om aandacht te vragen voor Fairtrade binnen de Global Goals. 

Zoek de samenwerking met jongeren en andere duurzame initiatieven. Dit werkt enorm inspirerend.  


Klik hier voor de handleiding, jouw wegwijzer

Het rappport van stagiair Jens over de koppeling tussen Fairtrade en de SDG’s, een concrete invulling per Global Goal gekoppeld aan Fairtrade en meer uitleg over criterium 6 zijn terug te vinden op de pagina hulpmiddelen

Bekijk hier ons webinar over de Global Goals

VN-jongerenvertegenwoordigers interviewen minister Kaag

Samen werken aan een eerlijke wereld voor iedereen!