.

Copyright

Iedere vorm van hergebruik van de tekstuele inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald document of tekst staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. Hergebruik van de tekstuele inhoud van deze website is toegestaan, mits Fairtrade Gemeente uitdrukkelijk benoemd wordt als bron. Voor het hergebruik van afbeeldingen van anderen op fairtradegemeenten.nl zal eerst toestemming verleend moeten worden door diegene die de rechten over deze afbeeldingen bezit.

.