ANBI

Belangrijke informatie
Naam instelling: Stichting Fairtrade Gemeente Nederland
RSIN: 855856968
Adres: Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht
Telefoon: 06 836 93 521
E-mail info@fairtradegemeenten.nl

Inleiding
Stichting Fairtrade Gemeente Nederland is eind 2015 opgericht door ontwikkelingsorganisatie ICCO/Kerk in Actie, Stichting Max Havelaar en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De drie organisaties waren in 2007 de initiatiefnemers van de Nederlandse Fairtrade Gemeente campagne die in Nederland, in navolging van de in Engeland gestarte internationale campagne Fairtrade Towns.

Doelstelling
Stichting Fairtrade Gemeente Nederland heeft ten doel eerlijke handel te bevorderen in Nederland, zodat kleine producenten en arbeiders in Afrika, Zuid-Amerika en Azië via een eerlijke prijs op eigen kracht armoede kunnen aanpakken, zich kunnen organiseren en duurzaam kunnen ondernemen. Onderdeel van deze doelstelling is het stimuleren van de in- en verkoop en het gebruik van Fairtrade producten door de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk), haar inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen, waarbij de internationaal afgestemde definitie van Fairtrade wordt gehanteerd die staat omschreven in ‘A charter of Fairtrade principles’.

Fairtrade principes
De internationaal afgestemde definitie van fairtrade zoals omschreven door de WFTO heeft de volgende 10 principes voor het drijven van eerlijke handel:

  1. Marktkansen creëren voor achtergestelde producten
  2. Transparantie in de handelsketen
  3. Eerlijke handelspraktijken
  4. Een minimumprijs
  5. Geen gedwongen en kinderarbeid
  6. Geen discriminatie
  7. Goede arbeidsomstandigheden
  8. Mogelijkheid tot zelfontwikkeling
  9. Promotie van fairtrade
  10. Aandacht voor milieu