.

Aangepaste criteria voor fusiegemeenten

Krijgt jouw gemeente te maken met een gemeentelijke herindeling? Dan gelden er andere voorwaarden om de Fairtrade Gemeente titel te behalen. Hierdoor kun je ondanks deze herindeling toch Fairtrade Gemeente worden.

Fairtrade Gemeente maakt een uitzondering voor fusiegemeenten die vanwege een herindeling geen politiek besluit kunnen forceren rondom de inkoop of toezeggingen rondom steun aan de lokale campagne.

Gemeenten moeten ná een herindeling aan de criteria van Fairtrade Gemeente voldoen om de titel te kunnen behalen of behouden. Gemeenten die binnen vier jaar definitief worden heringedeeld kunnen in die tussentijd gebruik maken van een uitzonderingsregel. Zij kunnen de titel behalen als zij:

- aan criterium 1, 3, 4, 5, 6 voldoen; èn
- op het gemeentehuis fairtrade producten inkopen (zoals geformuleerd in criterium 2 in de algemene handleiding)

Deze gemeenten hebben geen raadsbesluit of motie aangaande Fairtrade Gemeente nodig. De lokale werkgroep ziet erop toe dat de principes van eerlijke handel door het nieuwe gemeentebestuur worden omarmd en worden opgenomen als eis in de gemeentelijke aanbestedingen. Dat laatste is een voorwaarde om in de toekomst de titel Fairtrade Gemeente te kunnen behouden.

.