.

Bedrijven & Organisaties in Hof van Twente

BEDRIJVEN
Hof van Twente kent een grote diversiteit aan bedrijven en instellingen, zowel qua structuur als qua omvang (zzp, mkb en grote bedrijven).
Het kernteam heeft vele van deze bedrijven benaderd alsmede alle bedrijven die verbonden zijn met MVO.
Voor onze gemeente moeten we minimaal 4 bedrijven opvoeren en we komen tot nu toe tot een aantal van 6. Er vinden wel voortdurend gesprekken plaats. Zelfs tijdens een zogenaamd BNI ondernemers ontbijt en via de beursvloer en het ziet er naar uit de het aantal niet snel maar gestaag zal toenemen.
Het betrekkelijk geringe resultaat heeft vooral te maken met onbekendheid van fairtradegebruik op de werkvloer. Bewustwording is een belangrijke factor in het vergroten van de aantallen deelnemers.
Echter met 6 bedrijven in vijf van de zes kernen voldoen we ruim aan het gestelde criterium voor Fairtrade Gemeenten.
MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN
We hebben in onze gemeente te maken met 6 kernen, te weten: Goor, Delden, Markelo, Diepenheim, Hengevelde en Bentelo.
In de gehele gemeente zijn 19 basisscholen, waarvan sommige zeer klein. Bovendien zijn er twee scholen voor voortgezet onderwijs: Het Twickelcollege, onderdeel van Carmel College Hengelo en Scholengemeenschap De Waerdenborch vestiging Goor met als hoofdvestiging Holten.
Tot nu toe is het ons niet gelukt een van die scholen te laten overstappen op gebruik van fairtradeproducten op school. Vooralsnog vindt men het te duur. Toch hebben we al een behoorlijke stap gemaakt op het gebied van bewustwording, omdat we twee keer hebben meegedaan met de avond4daagsen voor scholen in vier kernen met het uitdelen van fairtrade bananen Een van onze doelen voor het tweede jaar als fairtrade gemeente is in ieder geval ook fairtradegebruik op scholen te introduceren.
Theater De Reggehof in Goor heeft zich snel na ons verzoek aangesloten als fairtrade organisatie.
Ook zijn inmiddels 4 kerken overgestapt op fairtradeproducten, alsmede 2 bibliotheken.
Nu hebben we een score van 9 organisaties (het vereiste aantal is 8) en hopen daar in de nabije toekomst, zeker nadat we nog meer fairtradepresentaties hebben gegeven, uitbreiding te krijgen.

.