.

Werkgroep in Veenendaal

In het campagneplan 2017 van de Lokale Werkgroep Fairtrade Veenendaal werd als doel gesteld:
 meer bewustwording bij producenten en consumenten dat bij het produceren, het kopen/ verkopen en het gebruiken van producten het altijd nodig is om een afweging te maken. Mens, milieu en economische motieven spelen een steeds prominentere rol.
Kernwoorden:
 kennisoverdracht
 samenhang organiseren
 innovatie bevorderen
 communicatie
 doelgroepenbenadering.

De beoogde eindresultaten zijn:
a. het behouden van de titel FAIRTRADE GEMEENTEN voor de gemeente Veenendaal door te voldoen aan de landelijk gestelde zes (6) criteria.
b. Extra inspanningen doen op het gebied van communicatie en promotie
c. Samenwerking zoeken met lokale initiatieven, die van toegevoegde waarde zijn, op het gebied van fairtrade, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).


.