.

Media-aandacht in Veenendaal

Voor de uitwerking van dit criterium wordt verwezen naar het Communicatieplan

.