.

Bedrijven & Organisaties in Veenendaal

In 2014 bij de start van de campagne is al benoemd dat een heel belangrijk speerpunt zou moeten zijn het hebben van een connectie met Ondernemend Veenendaal. De afgelopen jaren is veel tijd en energie gestoken in het leggen van contacten en het bespreekbaar maken van de Fairtrade campagne. Dat dat bij ‘ondernemend nederland’ geen eenvoudige opgave is, is algemeen bekend.

Op basis van de opgedane ervaringen heeft de Lokale Werkgroep Fairtrade Veenendaal besloten om parallel trajecten uit te zetten:
 Individuele benadering en adviezen verstrekken aan ondernemingen en organisaties.
 Versterken van het netwerk en de afstemming met overkoepelende organisaties als stichting Winkelstad Veenendaal en de Bedrijvenkring Veenendaal.
 Fairtrade als een -logisch- onderdeel op te nemen in het MVO-beleid van ondernemingen en organisaties.

Op 16 november 2017 is een en ander in de praktijk gebracht door Fair Connect Day – eerlijk handelen verbindt werelden te organiseren. Voor meer informatie en achtergronden zie de verantwoording onder criterium 5

Inmiddels zijn afspraken gemaakt met wethouder Kundic van de gemeente Veenendaal, de voorzitter van de Bedrijvenkring Veenendaal en de voorzitter van de Lokale Werkgroep Fairtrade Veenendaal om het geschetste drieluik nader te onderzoeken en te kijken op welke wijze dit kan worden uitgerold. De Lokale Werkgroep zal de aanjaagfunctie krijgen en haar kennis, adviezen en ondersteuning gaan aanbieden.

.