.

Teylingen

Er is een breed samengestelde, eenmaal per ca. 2 mnd vergaderende werkgroep.
Daarin:
mensen vanuit bedrijfsleven, onderwijs, vertegenwoordiger gemeente, een van de twee ambassadeurs van Teylingen Fairtrade gemeente, Marjolein de Vlaam, en twee wereldwinkeliers w.o. Bart de Jong, coÓ§rdinator van de werkgroep (tel. 0252 215483), e-mail bart.de.jong@wxs.nl.
De tweede ambassadeur is Wim van Vliet, horecaondernemer (Van Vliet catering)

Neem contact op
.