.

Werkgroep in Dantumadiel

In 2014 is een lokale werkgroep opgericht. De werkgroep bestaat inmiddels uit 7 personen. Dit zijn: Winfried van Stijn(voorzitter), Freek Abma, Elisabeth v d. Meulen- Soepboer, Trienke Swart - Wieringa, Hester Tak, Baukje Keijzer en Anke van Hijum, namens de gemeente Dantumadiel. De werkgroep heeft de nulmeting uitgevoerd.
Verder probeert de werkgroep ondernemers en organisaties uit onze gemeente fairtrade en maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun bedrijfsvoering te laten opnemen.

.