.

Winkels & horeca in Borne

Er is een nulmeting gedaan bij Bornse winkels en horeca naar het aanbieden en gebruiken van fairtrade producten. Nav deze meting is de werkgroep gericht te werk gegaan.

In 2015 is de werkgroep druk geweest om alle winkels opnieuw langs te gaan om het uiteindelijke doel te blijven onderstrepen en om te controleren of de FT sticker herkenbaar voor de consument is. Zo niet werd deze wederom verstrekt. Wel leeft de gedachte een andere sticker te ontwerpen welke beter opvalt; werkgroep buigt zich hierover.

De bananencampagne is uitgevoerd bij alle winkels en supermarkten die bananen verkopen. Verder zijn de ijswinkels benaderd met het verzoek of zij FT bananenijs willen e/o kunnen gaan bereiden/verkopen. Bovendien zijn alle sportkantines en gezondheidsinstellingen bezocht nav de bananencampagne.
De horeca is een moeilijke groep; binnenkomen lukt wel evenals een gesprek voeren, waarbij men best een welwillend oor heeft. Echter werkt de praktijk toch anders en moet de werkgroep hier nog meer energie in steken om hen te overtuigen.
Zij blijft hier dan ook de komende jaren volop aandacht aan besteden!

Werkgroep was verbaasd te constateren dat de eerlijke winkelroute niet vanuit Fairtrade is opgezet, waar zij volledig van uit ging, maar dat dit een aparte organisatie is. Is wel voornemens om in de toekomst een dergelijke route op te zetten, maar wil dan eerst meer aanwas van adressen in dezelfde straat. Verder overweegt zij deze route te combineren met duurzaamheid en streekproducten.

.