.

Werkgroep in Borne

Sinds mei 2010 is er een werkgroep gevormd.

De deelnemers hieraan zijn een afvaardiging van Bornse kerken, secretaris Bornse ondernemersvereniging, bedrijfsleven, onderwijs en de Wereldwinkel. Daarnaast nemen enkelen op persoonlijke titel deel.

In juli 2011 is de werkgroep omgezet in de Stichting Fairtrade Borne.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: Dini Menheere-ten Harkel
(tevens 1ste contactpersoon: telefoon: 074-2663814 / e-mail:d.tenharkel1@outlook.com)
Secretaris: Miriam Oude Wolbers-van Uhm
(tevens 2e contactpersoon: telefoon: 06-15025400 / e-mail: info@fairtradeborne.nl)
Penningmeester: Margot Krikke is in oktober 2017 vervangen door Hennie Kemna.

.