.

Het gemeentebestuur in Borne

Januari 2013:
Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Borne hebben zich uitgesproken dat zij voor eerlijke handel zullen gaan en er aan willen bijdragen dat Borne een Fairtrade Gemeente gaat worden. De werkgroep is verheugd met deze steun.

Oktober 2013:
Alle medewerkers van de gemeente Borne werden dinsdag 29 oktober getrakteerd op een fairtrade muffin. De voorzitster en secretaris van de stichting bezorgden deze in het gemeentehuis, waar ze voor het gehoor van het voltallige College van Burgemeester en Wethouders een toelichting hielden op hun activiteiten. De Stichting Fairtrade Borne hoopt in 2014 de eerste Twentse gemeente te worden die mag "pronken" met de titel Fairtrade Gemeente. Op 30 oktober 2014 heeft Borne de titel in ontvangst mogen nemen.

2x per jaar vindt een gesprek plaats met de wethouder en een beleidsmedewerker. Inmiddels zijn er 3 gemeente borden geplaatst aan de invalswegen van Borne en zullen op korte termijn ook borden worden geplaatst bij de invalswegen van de kerkdorpen Zenderen en Hertme.

Het gemeentebestuur staat zeer sympathiek tegenover FT en voelt zich verbonden met de FT gedachte. Echter kunnen zij alleen maar “facilitair” ondersteunen en niet rechtstreeks middels geldbedragen.

In de gemeentegids Borne is inmiddels het logo en een artikel mbt Fairtrade opgenomen. Tevens zal FT worden meegenomen in het duurzaamheidsbeleid.

Met alle fracties uit de gemeente Borne is een gesprek gevoerd met het doel dat ook zij FT uitdragen, eea opnemen in hun begrotingsplannen 2018 en het college stimuleren bij de fairtrade gedachte.

Tijdens de FT vergaderingen op het gemeentehuis wordt er standaard een bordje geplaatst “Vergadering Fairtrade Gemeente”.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Borne 2017 ging de voorzitter een gesprek aan met de burgemeester en stelde daarbij een aantal vragen mbt FT. De burgemeester toonde opnieuw zijn trots dat Borne de 1e FT gemeente in Twente en Overijssel was.

De gemeente Borne ondersteunt en faciliteert Stichting Fairtrade bij hun werkzaamheden.

.