.

Fairtrade acties in het land!

Onlangs is een survey uitgestuurd naar de voorzitters van de lokale kernteams. Een korte vragenlijst die ons een beeld geeft van welke fairtrade acties er tot nu toe in 2017 al zijn georganiseerd in de actieve gemeenten. Dit geeft ons niet alleen inspiratie, maar ook een hoop inzicht in het bereik wat we hebben als Fairtrade Gemeente campagne met zijn allen bij elkaar! Hier de belangrijkste resultaten uitgelicht! Er is naar voren gekomen dat de kernteams tot nu toe in 2017 gemiddeld 2,36 acties hebben georganiseerd. Hierbij waren gemiddeld 148 deelnemers aanwezig per actie! Wanneer we aannemen dat elke actieve gemeente dit gemiddelde behaald komen we uit op jaarlijks 674 acties, met in totaal bijna 100.000 deelnemers! FT acties Als we kijken naar de verschillende soorten acties die worden georganiseerd, komt naar voren dat het organiseren van een marktkraam erg in trek is. Dit kan gepaard gaan met kleine activiteiten waarbij tegelijkertijd de campagne wordt gepromoot onder de lokale bevolking. Andere acties die vaker terugkwamen zijn activiteiten op scholen, om fairtrade over te brengen op de jeugd. Ook wordt er veel gedaan aan de promotie van de lokale campagne, via nieuwsbrieven, persberichten of op straat (flyeren). Het doet ons plezier te zien dat er naast de acties zoals een kraam of promotie, er vooral enorm veel activiteiten plaatsvinden. Hier valt bijvoorbeeld een Fairtrade Fietstocht, braderie of modeshow onder! FT acties 2 Wanneer wordt gekeken naar het aantal deelnemers aan de verschillende varianten van acties, is duidelijk te zien dat promotie de meeste ‘deelnemers’ met zich meebrengt. Fairtrade promoten en acties organiseren op scholen en via marktkramen heeft ook een groot bereik. Het aantal deelnemers staat niet gelijk aan de impact die een actie met zich meebrengt. Het organiseren van een brainstormsessie kan namelijk een stuk meer impact hebben dan het uitdelen van flyers. Daarom willen wij jullie ook zeker aanmoedigen om door te gaan met het organiseren van leuke, spraakmakende en eye-opening acties die mensen bewust maakt van (on)eerlijke handel in de wereld. Met deze acties zorgen we er samen voor dat de vraag naar fairtrade producten wordt vergroot, en hierdoor het leven de de producenten in ontwikkelingslanden zal verbeteren!

.